הזמנה מוקדמת - סילק אושן יפן -חוט בד 8 גידים לסלואי, ג'יג וז׳ירז׳ור

הזמנה מוקדמת - סילק אושן יפן -חוט בד 8  גידים לסלואי, ג'יג וז׳ירז׳ור