מיקרו ג'יגיגנ אסיסט הוק עם טייזר זוהר בחושך

מיקרו ג'יגיגנ אסיסט הוק עם טייזר זוהר בחושך