סילק אושן קסט לבן -חוט בד 8 גידים לז'ירזור

סילק אושן קסט לבן -חוט בד 8 גידים לז'ירזור