קבוצת קנייה - סילק אושן קסט לבן -חוט בד 8 גידים לז'ירזור

קבוצת קנייה - סילק אושן קסט לבן -חוט בד 8  גידים לז'ירזור